KLACHTENPROCEDURE
Het kan voorkomen dat u met bepaalde vragen zit die onvoldoende beantwoord worden op schoolniveau. U hebt gesprekken gehad met de leerkracht van uw kind, de directeur van de school is er bij betrokken; en toch bent u niet tevreden met het resultaat. Voor die situaties is er een klachtenprocedure opgesteld.

 http://www.spodeliemers.nl/Klachtenregeling