St. Jozef - Loil


Ouderhulp  

Naast het zitting nemen in de oudervereniging en medezeggenschapsraad kunt u als ouder ook nog op een andere manier uw steentje bijdragen. Hierbij valt te denken aan: leeshulp, spelletjeshulp, begeleiding naar excursies, helpen bij het organiseren van feesten, repareren van defecte leermiddelen, schoonmaken van leermiddelen aan het einde van het schooljaar, computerhulp, tuinhulp, overblijfhulp en hulp bij vieringen.