St. Jozef - Loil


Algemeen

Kinderen brengen een groot deel van hun tijd op school door. De school is daardoor een belangrijk onderdeel van hun dagelijks leven. Een goed samenspel tussen school en thuis is van groot belang. Net als de leerkrachten spelen ook de ouders een zeer belangrijke rol in het onderwijs aan de leerlingen. Zonder de hulp van veel ouders zouden we tegenwoordig niet meer kunnen. En door mee te helpen aan diverse activiteiten bevordert u ook de onderlinge sfeer, die zo belangrijk is voor goed onderwijs.